7/24 İletişim Desteği

E-Katalog

E-Posta

Arayın

Yağmur Suyu Toplama Sistemleri

Ürün Çeşitleri

Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1.1550 m³ / yıldır. Tüik verilerine göre 2030 yılında nüfusumuzun 100 milyona çıkacağı düşünülürse bu rakamın 1.000 m’ / yıl’a düşeceği ve su fakiri ülkeler arasına katılacağımız öngörülmektedir. Suyun bu denli önem arz eNiği günümüzde düşen yağmur sularının sadece %30’unun yer altı sularına katıldığı ve faydalanılamayan yağmur suyu miktarının çok büyük olduğu, son derece çarpıcı bir gerçektir. Su fiyatlarının da suyun önemi doğrultusunda artış gösterdiği düşünülecek olursa, yağmur suyunun toplanıp depolanması ve değerlendirilmesi hem çevre ve su kaynakları bakımından hem de ekonomik kazanım açısından fevkalade etkin bir yöntemdir. Günümüzde özellikle, önemli miktarlara ulaşan sulama suyu ihtiyacı için genellikle içilebilir şebeke sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir kayıptır.

Dünya’da Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri, su tüketiminin azaltılması konusunda gelişen teknolojiler ile birlikte her ülke, yönetmelik, standart ya da bilimsel nitelikteki kılavuzlar ile bu teknolojilerin kullanım şeklini belirlemiş ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Ülkemizde de belediyelerin yağmur suyu kullanımını imar yönetmeliklerine dahil etmeleri, bu konudaki verilen öneme örnek teşkil etmektedir.

Yağmur Hasadının Avantajları

 • Tarımsal sulama ve daha geniş ölçekte su hasadı teknikleri ile su kullanımını azaltılabilir.
 • Ücretsiz ve alternatif bir su kaynağldlr. Bölgenizin yağmur alma kapasitesine bağlı olmak üzere ve tesisatınızın uygun olması durumunda su kullanımınızda % 55’lere varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Ekonomik getirisinin yanı sıra yağmur suyu kullanımı, çevreye duyarlılık açısından da gereklidir
 • Binaların çatılarından yağmur suyu toplanması ile şebeke suyu kullanım azaltılabilir.
 • Projenin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte yatırım ve işletme maliyeti genelde düşüktür.
 • Kurulumu ve işletilmesi kolaydır.
 • Mevcut su temin sistemi ile bütünleştirilebilir. Sisteme adaptasyon kolaydır.
 • Diğer su temin projeleri ile karşılaştırıldığında olumsuz çevresel etkileri daha azdır.
 • Mevcut su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.
 • Acil durumlarda (deprem, ani susuzluk, vb.) durumlarda rahatlıkla kullanılabilir
 • Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda, turistik tesislerde , üretim tesislerinde ve çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması, binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir önlemdir.

Yağmur Suyu Nerelerden ve Nasıl Toplanır?

 • Yağmur suyu başta çatılar olmak üzere otopark ve yollar gibi sert zeminler ya da bina/duvar çevresindeki drenaj borularından toplanabilir. En temiz yağmur suyu çatıdan toplanır, bu yüzden suyun tek kademeli ve kaskatlı bir filtreden geçirilmesi kâfidir. Yol veya otoparktan toplanan yağmur suyunda toz, toprak, araçtan sızabilen yağ, lastiklerden kopan kauçuk vs. kirleticiler olabileceği için bunları da filtre edebilen çift kedemeli bir filtre tercih edilmelidir.
 • Toplanan yağmur suyu, borularla yağmur suyu filtresine yönlendirilir ve filtrelenen su depoya alınır.
 • Filtreleme, yağmur suyunun kullanımı için önemli bir koşul olan büyük miktarlarda yaprak, kum, kuş pislikleri gibi kirleticilerin, sudan ayrılmasını sağlayan, su tankına girmesini önleyen kolayca temizlenebilen mekanik bir işlemdir.
 • Yağmur suyunun toplanacağı alanın metre karesi ile yağmur suyu hasat miktarı doğru orantılıdır.
 • Her ilin yıllık yağış miktarı farklıdır. Bu yüzden ilgili şehrin yağış miktarı ile toplama alanı çarpılmalı ve ne kadar yağmur suyunun toplanabileceği hesap edilmeli. Yıllık yağış miktarları Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden edinilebilir.

Toplanan Yağmur Suyu Nerelerde Kullanılabilir?

Çamaşır Makinesi;

Dermatolojik araştırmalar, yağmur sularının ev ve işleri için de kullanılabileceğini göstermiştir. Yağmur suyunda yıkanmış çamaşırlar ile içme suyunda yıkanmış çamaşırlar arasında bakteriyolojik açıdan hiçbir farklılık olmadığını göstermiştir.

WC Rezervuarı;

Almanya Bad Berka’daki bir hastane yağmur suyunu kullanarak su tüketim maliyetlerini %20 oranında azaltmayı başarmıştır. Bu miktar 2000 yılında yaklaşık 36.144 m³ olmuştur. 2006 yılına kadar elde edilen tasarruf ise yaklaşık 1,5 Milyon Euro’dur.

Bahçe Sulama
Temizlik İşleri
Araç Yıkama
Üretim/Proses Suyu

Fabrika ve İmalathanelerde

Ev İçi Genel Kullanım; 

Basit bir arıtma prosesi ile şebekeden kullanılacak su miktarı sıfırlanabilir.

SFR Yağmur Suyu Depolama ve Kullanım Sistemleri

 • Müstakil ve toplu yerleşim birimleri, otel vb. yaşam alanlarında, firmalarda istenilen boyut ve kapasitede su yöntemi uygulamasıdır.
 • Tanklarda toplanan yağmur sularının kalitesinin iyi olması için sağlanması gereken an şart, teknik standartlara uymaktır.
 • Tankların tasarımı ve yapısındaki hatalar, yağmur sularının kendine has bir koku ile anlaşılabilen düşük kalitede olmasına neden olmaktadır.
 • Yürürlükteki tüzük şartlarına uygun yönetim modüllerine sahiptir. Doğru SFR ekipmanı kullanımı ile yağmur suyundan çeşitli kullanım standartlarına uygun su arıtılmasına imkan verir. Su seviyesine göre şebeke sisteminden beslemeyi otomatik devreye alma/devreden çıkarma donanımı sayesinde enerji ve su tasarrufu sağlar.
 • Yerüstü uygulamanın yanı sıra yerden tasarrufa olanak sağlayan yer altında uygulama imkanı sunar. 50.000 litreye kadar tek bir depoyla, birleştirilebilir sistemi sayesinde sınırsız seçenek ve hacimde depolamayı gerçekleştirmenizi sağlar.

Çift Cidarlı Yer Altı Polietilen Tanklar

 • Plastik parçalar Alman menşeili BASELL POLYMERS mamulü olan HDPE yani Yüksek Yoğunluklu Polietilen ile üretilmektedir.
 • Kullanılan PE hammaddesi UV stabilizanlıdır. Bu yüzden depo açıkta dahi kalsa güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez, sertleşmez, rengi solmaz.
 • Polietilen, don seviyesi altında dahi çok iyi performans gösterir.
 • Polietilen, birçok kimyasal maddeye karşı dirençlidir(ayrıntılı liste istek üzerine verilir)
 • Polietilen deponun ısı, su ve kimyasal maddeye karşı izole edilmesi gerekmez.
 • Polietilen depolar hiç bir surette, paslanma, çürüme, küflenme, kusma yapmaz.
 • Polietilen depolar, denize yakın bölgelerde toprakta bulunan tuz oranından veya tuzlu sudan etkilenmez.
 • Polietilen, ömrü son derece uzun olan bir malzemedir.
 • Polietilen, esneyebilen ve darbe emici bir malzemedir. Bu sayede yer hareketlerinde çatlamaz ve sızdırmazlığını korur.
 • Depoyu meydana getiren tüm plastik aksamların hammaddesi ve boyası (masterbatch) sertifikalıdır.

İletişim

İletişimde Kalın


  ATLAS TEKNİK TESİSAT MALZEMELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  Ferhatpaşa Mahallesi 17.Sokak No:104 34888 Ataşehir/İstanbul

  +90 (216) 651 5137

  info@atlasteknik.com

  Copyright © Atlas Teknik 2023